“Under visning”

Uställningen pågår 14 juni–24 augusti -2014

på Heidruns Förlag/Bok & Bildcafe

  • Peter Ekström
  • Marja-leena Sillanpää
  • Ulf Lernhammar
  • Petra Axelsson
  • Pär Strömberg
  • Magdalena Eriksson
  • Norman Sandén
  • Tomas Olander
  • Raija Hellwig