Kan de sova pumpar runt.
Kan man kanske känna om den stannar ?
Någonting ger upp.
Det är som ett kölappssystem.