Vår, du finns här infrusen dold under skidorna.

När du sen äntligen kommer fram ska jag liksom stenen sjunker i vatten vara med dig.