Uppbränning av Fågeltornväkterskan vid Gömslet,

Rynningeviken december 2010, Public-art av Mia Bergfalk, Emilie Rietz & Raija Evelin Hellwig

IMG_9938

glöd

Film här–>